Skrzydła

Skrzydła

autyntyczność - uważność - rozkwit człowieka


Od roku 2011 skupiamy się na psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego. Jest to ciągle obszar nie w pełni zaopiekowany w Polsce.
Obserwujemy potrzebę działania na tym gruncie w większości dziedzin życia. Realizowaliśmy projekty dla personelu medycznego, oświaty i rodziców.
Naszą uwagę w dużym stopniu kierujemy na dzieci i młodzież. Zdrowie psychiczne dziecka można wspierać już od etapu ciąży, dbając o dobrostan mamy, także podczas jej pobytu w szpitalu, porodu i połogu.
Edukujemy rodziców i opiekunów na temat tego, jak dbać o zdrowie psychiczne dziecka i budować jego odporność psychiczną. Widzimy wielkie potrzeby systemowe wynikające z zaniedbania sfery zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych - w tym nauczycieli.
Wszyscy potrzebujmy więcej empatii, uważności i szacunku - w stosunku do siebie samych i do innych.
Jest wiele ciekawych i inspirujących dobrych praktyk, które można by wdrożyć w kraju - pochodzą one nie tylko z państw, w których dbałość o relacje społeczne i umiejętności kluczowe funkcjonuje na porządku dziennym od wielu lat, ale też - na szczęście - można je znaleźć i w Polsce.
Nasze kolejne kroki upartrujemy w kontynuacji działań psychoedukacyjnych, promowania dobrych i emaptycznych relacji, rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także we wspieraniu w odnajdywaniu tego, co Ken Robinson nazywa "Żywiołem". Zdrowie i odporność psychiczna, pasja - "żywioł", samoświadomość, dobre relacje - wszystko to się łączy i przeplata. System edukacji ma istotny wpływ na to, jak dziecko, a potem nastolatek funkcjonuje w tych obszarach. Przekłada się to też potem na jakość jego dorosłego życia, a spoglądając na to zjawisko w większej skali - na to, jakie jest społeczeństwo.
Chętnie zaangażujemy nasze twórcze moce i serca w projekty z zakresu psychoedukacji, promocji zdrowia psychicznego i wspieranie rozwoju edukacji opartej na emaptii. Zapraszamy do rozmowy!

Do góry